• Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0005B317 
  • Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0005B317 

Vàng

Nhẫn nữ Vàng 24K DVNUTTA0005B317 

Giá tham khảo

23.390.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 2.65 - 3.00