• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000E180
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000E180

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000E180

Giá tham khảo

4.835.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.67