• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000Q043
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000Q043

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000Q043

Giá tham khảo

3.007.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40