• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S095
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S095

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S095

Giá tham khảo

4.824.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65