• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S118
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S118

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0000S118

Giá tham khảo

2.643.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.25 - 0.35