• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D882
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D882

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D882

Giá tham khảo

4.000.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50