• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D884
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D884

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001D884

Giá tham khảo

11.685.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.55 - 1.80