• Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001Q777
  • Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001Q777

Vàng

Nhẫn nữ Vàng trắng DVNUTTT0001Q777

Giá tham khảo

4.294.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.45 - 0.55