• Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R083
  • Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R083

Vàng

Nhẫn trẻ em Vàng 18K DVNETVV0000R083

Giá tham khảo

6.441.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.95