• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B817
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B817
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B817

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B817

Giá tham khảo

32.215.350 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Kích thước đá chính: 4.1 - 4.5 ly

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn