• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B831
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B831
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B831

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B831

Giá tham khảo

17.009.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng:  0.60 - 0.70
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn
Đá phụ: Kim cương
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn