• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B860
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B860
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B860

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B860

Giá tham khảo

33.235.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn