• Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B903
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B903
  • Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B903

Kim Cương

Vỏ bông tai Kim cương Vàng trắng DKBVTKC0000B903

Giá tham khảo

12.430.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn