• Vỏ nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0100C417
  • Vỏ nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0100C417

Kim Cương

Vỏ nhẫn cưới Kim cương Vàng trắng DKNCTKC0100C417

Giá tham khảo

25.795.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.15 - 1.45

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn