• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H092
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H092
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H092

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H092

Giá tham khảo

6.929.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.65 - 0.75

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá