• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094

Giá tham khảo

5.977.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.56 - 0.71

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá

Hình dạng đá chính: Bánh men