• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000H094

Giá tham khảo

4.836.830 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)
Trọng lượng vàng: 0.56 - 0.71
Đá chính: Cẩm Thạch
Màu đá chính: Xanh lá
Hình dạng đá chính: Bánh men