• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000R120
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000R120
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000R120

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000R120

Giá tham khảo

8.759.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.20

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn