• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A171
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A171
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A171

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A171

Giá tham khảo

10.959.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.19 - 1.29