• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000R028
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000R028
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000R028

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000R028

Giá tham khảo

8.542.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.15 - 1.20