• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A165
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A165
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A165

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A165

Giá tham khảo

9.739.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.14