• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A178
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A178
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A178

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A178

Giá tham khảo

8.623.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.12 - 1.16