• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A180
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A180
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A180

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A180

Giá tham khảo

8.774.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.14 - 1.18