• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A192
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A192
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A192

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTAA000A192

Giá tham khảo

8.902.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.16 - 1.20