• Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D143
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D143
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D143

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBOTKC0000D143

Giá tham khảo

173.498.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.30 - 2.50

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn