• Bông tai Kim cương Vàng trắng DXB615-1
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DXB615-1
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DXB615-1

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng trắng DXB615-1

Giá tham khảo

22.358.230 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.74 - 0.91
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn
Đá phụ: Kim cương
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn