• Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000Q304
  • Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000Q304

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVDTTT0000Q304

Giá tham khảo

18.392.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.10 - 2.50

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn