• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000P427
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000P427
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000P427

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000P427

Giá tham khảo

11.379.650 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Bánh men

Kích thước đá chính: 8.0 ly

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn