• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTTT0100I798
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTTT0100I798
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTTT0100I798

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTTT0100I798

Giá tham khảo

9.081.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Đá màu Swarovski

Màu đá phụ: Xanh lá

Hình dạng đá phụ: Hình tròn