• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBTTTT0000H547
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBTTTT0000H547
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBTTTT0000H547

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBTTTT0000H547

Giá tham khảo

7.184.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình giọt

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn