• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBVTTT0000R095
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBVTTT0000R095
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBVTTT0000R095

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBVTTT0000R095

Giá tham khảo

6.715.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn