• Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBKTVV0000G568
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBKTVV0000G568
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBKTVV0000G568

Vàng

Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBKTVV0000G568

Giá tham khảo

2.764.560 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.49

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn