• Bông tai Vàng 18K DVBDTVV0000Q425
  • Bông tai Vàng 18K DVBDTVV0000Q425
  • Bông tai Vàng 18K DVBDTVV0000Q425

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBDTVV0000Q425

Giá tham khảo

3.823.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50