• Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000R448
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000R448
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000R448

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000R448

Giá tham khảo

3.958.460 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.44 - 0.46