• Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0002G574
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0002G574
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0002G574

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0002G574

Giá tham khảo

1.905.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.20 - 0.30