• Bông tai Vàng 18K DVBTTHM0000H417
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTHM0000H417
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTHM0000H417

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTHM0000H417

Giá tham khảo

11.388.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.40 - 1.50