• Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H323
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H323
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H323

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H323

Giá tham khảo

5.294.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.65 - 0.75