• Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000R062
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000R062
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000R062

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000R062

Giá tham khảo

6.037.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90