• Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A012
  • Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A012
  • Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A012

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A012

Giá tham khảo

7.212.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.89 - 0.98