• Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B552
  • Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B552
  • Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B552

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B552

Giá tham khảo

12.697.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.45 - 1.52