• Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A218
  • Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A218
  • Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A218

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A218

Giá tham khảo

8.569.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.92 - 0.97