• Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q425
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q425
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q425

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q425

Giá tham khảo

3.933.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50