• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G166
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G166
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G166

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G166

Giá tham khảo

5.396.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90