• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G418
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G418
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G418

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G418

Giá tham khảo

4.653.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn