• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G441
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G441
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G441

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G441

Giá tham khảo

5.659.350 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.90 - 0.95
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn