• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R122
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R122
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R122

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R122

Giá tham khảo

5.763.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn