• Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G471
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G471
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G471

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G471

Giá tham khảo

4.640.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn