• Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G571
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G571
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G571

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G571

Giá tham khảo

2.710.580 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.37 - 0.46
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn