• Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G580
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G580
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G580

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G580

Giá tham khảo

5.038.860 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.57