• Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000H149
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000H149
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000H149

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000H149

Giá tham khảo

6.222.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85