• Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R060
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R060
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R060

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0000R060

Giá tham khảo

7.484.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90